Cam kết chất lượng

CHỨNG CHỈ ISO 22000:2005 (Năm 2021)

  Thứ Mon, 26/07/2021

- Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm (ISO 22000:2005) được cấp cho Công ty TNHH SX TM DV Sài Gòn Phương Nam - ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (IS...

CHỨNG CHỈ ISO 22000:2005

  Thứ Mon, 26/07/2021

- Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm (ISO 22000:2005) được cấp cho Công ty TNHH SX TM DV Sài Gòn Phương Nam - ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (IS...

hotline 0901360286 hotline 0901360286